POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"
  1. Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy i.t.p.). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączą się serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
  2. Niektóre podstrony niniejszego serwisu internetowego http://gim4.zsois.zgora.pl (glerie zdjęć, news, sport, biblioteka) korzystają z plików cookies wyłącznie w celach statystycznych (liczniki odwiedzin).
  3. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej http://gim4.zsois.zgora.pl i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.
  4. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej http://gim4.zsois.zgora.pl i jej podstron.
    Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.
  5. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej http://gim4.zsois.zgora.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.