ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
W GIMNAZJUM NR 4 SPORTOWYM
1
Rozpoczęcie roku szkolnego
3 września 2018 r.
2
Zimowa przerwa świąteczna
od 23 grudnia 2018 r.
do 31 grudnia 2018 r.
3
Ferie zimowe
od 14 stycznia 2019 r.
do 27 stycznia 2019 r.
4
Wiosenna przerwa świąteczna
18 - 23 kwietnia 2019 r.
5
Egazmin gimnazjalny:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- język nowożytny

10 kwietnia 2019 r.
11 kwietnia 2019 r.
12 kwietnia 2019 r.
6
Dodatkowy termin egzaminu:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- język nowożytny

03 czerwca 2019 r.
04 czerwca 2019 r.
05 czerwca 2019 r.
7
Zakończenie zajęć dydaktycznych
21 czerwca 2019 r.
8
Ferie letnie
od 22 czerwca 2019 r.
do 31 sierpnia 2019 r.
Terminy spotkań z rodzicami oraz wystawiania ocen
w roku szkolnym 2018/2019 - semestr 2
04.03.2019 r.
Poniedziałek pedagogiczny
17:00
01.04.2019 r.
Spotkanie z rodzicami
17:00
06.05.2019 r.
Poniedziałek pedagogiczny
17:00
do 17.05.2019 r.
Wystawienie propozycji ocen rocznych
-
03.06.2019 r.
Spotkanie z rodzicami
18:00
do 14.06.2019 r.
Wystawienie ocen rocznych
-
21.06.2019 r.
Zakończenie roku szkolnego
-