ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
W GIMNAZJUM NR 4 SPORTOWYM
1
Rozpoczęcie roku szkolnego
4 września 2017 r.
2
Zimowa przerwa świąteczna
od 23 grudnia 2017 r.
do 31 grudnia 2017 r.
3
Ferie zimowe
od 12 lutego 2018 r.
do 25 lutego 2018 r.
4
Wiosenna przerwa świąteczna
29 marca - 03 kwietnia 2018 r.
5
Egazmin gimnazjalny:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- język nowożytny

18 kwietnia 2018 r.
19 kwietnia 2018 r.
20 kwietnia 2018 r.
6
Dodatkowy termin egzaminu:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- język nowożytny

dd czerwca 2018 r.
dd czerwca 2018 r.
dd czerwca 2018 r.
7
Zakończenie zajęć dydaktycznych
22 czerwca 2018 r.
8
Ferie letnie
od 23 czerwca 2018 r.
do 31 sierpnia 2018 r.
9
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
13.10.2017
18-20.04.2018 (egzaminy), 30.04.2018, 02.05.2018, 04.05.2018, 01.06.2018
Terminy wywiadówek oraz wystawiania ocen
w roku szkolnym2017/2018 - semestr 1
11.09.2017 r.
Spotkanie z rodzicami
17:00
02.10.2017 r.
Poniedziałek pedagogiczny
17:00
06.11.2017 r.
Spotkanie z rodzicami
17:00
04.12.2017 r.
Poniedziałek pedagogiczny
17:00
do 22.12.2017 r.
Wystawienie propozycji ocen śródrocznych
-
08.01.2018 r.
Poniedziałek pedagogiczny
17:00
do 26.01.2018 r.
Wystawienie ocen śródrocznych
-
Terminy spotkań z rodzicami oraz wystawiania ocen
w roku szkolnym 2017/2018 - semestr 2
09.04.2018 r.
Poniedziałek pedagogiczny
17:00
07.05.2018 r.
Spotkanie z rodzicami
17:00
04.06.2018 r.
Poniedziałek pedagogiczny
17:00
do 18.05.2018 r.
Wystawienie propozycji ocen rocznych
-
do 15.06.2018 r.
Wystawienie ocen rocznych
-
22.08.2018 r.
Egzaminy poprawkowe
-